DakhaBrakha

Vynnaya Ya [Live @ ALAMBARI. Palace of Sports, Kyiv, 06.12.2019]

DAKHABRAKHA - VYNNAYA YA [Live @ ALAMBARI. Palace of Sports, Kyiv, 06.12.2019] -15th group anniversary celebration

SKYDIVEFILM production DoP:
Vadim Ilkov, Denis Melnik
Edit: Anna Korzh, Yura Katynsky
Sound: Andrii Nidzelskyi