DakhaBrakha

DakhaBrakha

Video

Dates

Thaetre named by Kobylyanska

21 February, 2020

Chernivtsi, Ukraine

Buy a ticket

Khmelnytsky Regional Philharmonic

22 February, 2020

Khmelnytskyi, Ukraine

Buy a ticket

Theatre named by Franko

23 February, 2020

Ivano Frankivsk, Ukraine

Buy a ticket
Find more dates